Tanzanie

Likvidace lepry podporuje a dodává prostřednictvím partnerské organizace léčiva do 20 zdravotnických zařízení v Tanzanii.

Tyto léky, za jejichž kvalitu nese zodpovědnost právě německá organizace Action Medeor se zpravidla získávají z lokálních zdrojů a tím podporují místní trh. Léky, které se v dané lokalitě těžko získávají, nebo je to dokonce nemožné získává AM z ostatních (zpravidla evropských) trhů.

Ve městě Dar es Salaam byl v září 2005 otevřen generální sklad, který tak ještě více přispívá k lepší a levnější distribuci léků v Tanzanii.