Zastavme lepru!

Zastavme lepru!
Zastavme lepru!
27. ledna 2019 se uskuteční 66. Světový den pomoci malomocným. Tato biblická choroba stále zasahuje do života sta tisíců lidí, i když víme, jak tuto nemoc odhalit a vyléčit.


 

Dle statistik Světové zdravotnické organizace evidujeme každý rok až kolem 250 000 nových pacientů s leprou. Dle ILEP (Federace organizací pomáhající lidem nakažených leprou)bychom toto číslo mohli vynásobit až čtyřikrát. Každým rokem se nakazí leprou, nebo je nějak touto nemoci postižen život až 1 milionu lidí. Stále zde máme nějakých 6 milionů lidí, kteří jsou obětmi následků malomocenství. Mohou již být vyléčeni, ale potýkají se s různými handicapy.

Letošním tématem je ukončení diskriminace a předsudků.
Malomocenství je jednou z nejstarších zaznamenaných nemocí a lidé postižení touto chorobou podléhali stigmatu a diskriminaci. I v dnešní době je na některých místech tolerováno násilí na nemocných lidech. Mnoho zemí má stále zákony, které oddělují a izolují nemocné od svých komunit a dokonce i od svých rodin. Stigma této nemoci a chudoba bývají také překážkou pro diagnostikování a léčbu nemocných, čímž se zvyšuje jejich utrpení a naopak snižuje šance na plné uzdravení.
Většina lidí, kteří jsou postiženi leprou, se skutečně setkávají s určitou formou diskriminace. Můžeme mluvit přímo o šikaně postižených malomocenstvím, která je tolerována společností. Až polovina z nich může čelit problémům duševního zdraví, jako je deprese nebo úzkost.
Základní otázka, která zní: „Jak vyléčit malomocenství?“
Má jednoduchou odpověď: „Je potřeba vyléčit vlastní duchovní malomocenství.“ Jakousi slepotu a nezájem o ty ostatní.

Sdělení dnešních dní by mělo být: Lepra je stále tady s námi. Je to nemoc, kterou je možné snadno diagnostikovat a vyléčit. Tím, že budeme společně pracovat na ukončení diskriminace a stigmat plynoucích z malomocenství, se dokážeme významně přiblížit k životu ve světě bez lepry.

„Neříkejte nikdy „já“, když mluvíte o sobě, a „oni“, když mluvíte o druhých; říkejte: „my“! Jediný prostředek, jak si zajistit štěstí, je myslet výhradně na štěstí druhého.“
(Raoul Follereau, zakladatel Světového dne pomoci malomocným)

K příležitosti 66. Světového dne pomoci malomocným bude sloužena mše svatá na Tv Noe 3. února 2019 v 10:00 hod. v kostele Narození Panny Marie v Orlové.


Foto: Lubomír Hajas v leprokolonii, která se nachází v okolí nemocnice Ganta, která je podporována Likvidací lepry (Libérie)