Zakladatel Likvidace lepry: Jiří Holý

Zakladatel Likvidace lepry: Jiří Holý
Zakladatel Likvidace lepry: Jiří Holý
Jiří Holý (který nás opustil 7. dubna 2017 ve věku nedožitých 91 let) vedl LL po dlouhých 19 let. Za tuto dobu zanechala LL stopu své pomoci na více než 60 místech světa, kdy ve spolupráci s německými partnery podporovala různá leprosária a střediska pro malomocné. Zároveň také byly vybudovány dvě nemocnice sv. Josefa v Indii. Likvidace lepry je krásným důkazem spolupráce na konání dobra. LL podporuje ve spolupráci s dalšími organizacemi leprosária v Indii, Kolumbii, Libérii a Tanzanii, díky podpoře a dobré vůli mnoha tisíců dárců z České a Slovenské republiky. Cílem Likvidace lepry není pouze vyléčení nemoci, ale uzdravení člověka. Umožnit lidem žít kvalitní život.


Pan Jiří Holý se narodil 
13. prosince 1926 u obchodníka s textilem, který měl obchod v Hradci Králové na Pražském předměstí. Celá rodina měla velmi pohnutý osud: otec, ruský legionář a Sokol, byl popraven za stanného práva v roce 1942. Zůstala po něm vdova a 4 děti. Zabavený obchod i veškeré jmění bylo v roce 1945 vráceno, ale později během komunistického režimu opět zabaveno.

Pan Jiří Holý vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou, kde v roce 1946 také maturoval. V té době se však již věnoval malování, ale stavitelství nezapomněl – později se velmi hodilo při budování nemocnic v Indii. Po maturitě byl přijat na Univerzitu Karlovu v Praze (obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě), ale po roce přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou také v Praze. Během studií těžce onemocněl z důvodů velmi skrovných podmínek, protože jakožto syn obchodníka neměl nárok na stipendium. Po závěrečných zkouškách na VŠUP v roce 1953 se stal profesionálním malířem. Jakožto členem Svazu výtvarných umělců se účastnil mnoha výstav. V roce 1964 měl samostatnou výstavu v Praze.
Po normalizaci byl v roce 1969 vyloučen ze Svazu výtvarných umělců za svůj výstup při sjezdu ve Sjezdovém paláci a nesměl používat legitimaci profesionálního malíře od Českého fondu výtvarného umění. V té době mu již byla oporou manželka Sybilla Klumparová – Holá, která je také akademickou malířkou.

Po sametové revoluci v roce 1992 založil, se svojí manželkou a přáteli z modlitebního společenství, dílo LL-Likvidace lepry. Bylo to na Popeleční středu v kostele svatého Ignáce v Praze. Postupně se přidávali další lidé a dary přicházely se všech koutů republiky. Velký objem práce spojený s administrativou a později s vyřizováním žádostí o pomoc z Indie, Pákistánu, Afriky a Jižní Ameriky zvládal nejprve pouze za pomoci manželky, později již bylo nutné zřídit samostatnou kancelář.
Od roku 1994 je také pravidelně vydáván bulletin Misionář malomocných, který poprvé vyšel v nákladu 10 000 kusů a nyní je pořizován v počtu překračujícím 50 000. MM má za úkol informovat dárce o činnosti díla Likvidace lepry. Stopa LL byla od svého založení zanechána přibližně v 60 misijních centrech, léčících malomocenství v Africe.
Od roku 1995 spolupracoval se stejně zaměřenými organizacemi Action Medeor a DAHW z Německa.
Pan Jiří Holý byl až do roku 2011 předsedou LL a zároveň statutárním zástupcem. Za toto období se podařilo vybudovat velké dílo: postavit dvě nemocnice zasvěcené svatému Josefovi v Indii, zasílat léky a zdravotnický materiál pro léčbu lepry do více než 50 různých středisek: ambulancí, mobilních klinik a dispenzářů (=míst, která vydávají léky chudým). Jiří Holý označuje toto období za „radostné utrpení“ pro sebe i jeho paní, která mu celou dobu pomáhala: Utrpení bylo to, že pro nával práce nemohli malovat; radost je to, že žijeme v Božím království již na zemi. A to vše, jak často říkává: K slávě Boží!
18. května 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Jiřím Holým, jakožto stávajícím předsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základě tohoto ujednání přešlo občanské sdružení LL-Likvidace lepry pod arcibiskupství pražské.

Pan Jiří Holý (který pocházel z rodiny hlásící se k Českobratrské církvi evangelické, byl do katolické církve přijat v období komunismu - P. Dubským O.P. v kostele sv. Jiljí v Praze 1,) byl za svoji činnost a mnohaleté úsilí věnované snaze o zmírnění utrpení „zapomenutých“ zejména v Indii oceněn:

  • Pamětní medailí ČBK – Velehrad 2014
  • 19. října 2015 přijal, při příležitosti 20. výročí spolupráce LL s DAHW, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění Gratiarum actio
  • Medaile sv. Vojtěcha - prosinec 2016