Výzva Gudrun Freifrau von Wiedersperg k světovému dni malomocných

Výzva Gudrun Freifrau von Wiedersperg k světovému dni malomocných
Výzva Gudrun Freifrau von Wiedersperg k světovému dni malomocných
28. ledna 2018 se konal 65. světový den malomocných

Přes veliké úspěchy v minulosti začalo pacientů opět přibývat.
 
Organizace DAHW pomáhá lidem trpícím leprou, jejími následky, sociálním vyloučením a diskriminací již déle než 61 let. Když se podíváme na tvrdá data, tak vidíme, že se nám ve spolupráci s našimi partnery daří velice dobře. Nejnovější čísla za rok 2016 to jasně dokazují: počet nakažených dětí klesl během jednoho roku o tři procenta na 18 200. Počet viditelně postižených již při diagnóze nemoci klesl dokonce o necelých devět procent na už „jenom“ 12 800 lidí. Obě čísla jsou důležitými ukazateli pro kontrolu výskytu lepry ve světě.
 
Co ale vlastně znamená už „jenom“? Není více než 18 000 dětí nakažených leprou nebo skoro 13 000 lidí postiženích následky malomocenství už při diagnóze příliš moc? Co je s tolika lidmi, kteří mají za sebou úspěšnou léčbu, trpí ale na následné postižení? Celosvětově jich je okolo čtyř milionů. Každý z nich je, ale „příliš moc“.
 
Když srovnáme data z posledních let, tak vidíme, že lidí nakažených leprou přibývá. V roce 2016 to bylo 220 000 nově nakažených lidí, což je o 6000 případů více než v roce 2015. Jenom v Indii bylo při prohlídce v rámci očkování proti obrně nalezeno 30 000 nových případů. Bez toho by byla nemoc zjištěna až po jejím propuknutí, což představuje pro ostatní lidi vyšší riziko infekce.
Tento příklad jasně ukazuje, že se musíme ještě stále velmi snažit o to, abychom lepru konečně porazili. Očkování k uzdravení z této nemoci by bylo jeden velký krok na této cestě. Vysoká cena pro výzkum tohoto očkování je ale sotva financovatelná. Preventivní lék, který může snížit riziko infekce, je méně nákladný, a proto lépe použitelný než následná léčba.
DAHW v současnosti zkoumá v Tanzanii možnou prevenci. Ostatní partneři z ILEPu zkoumají stejný prostředek v jiných zemích. Do dvou let budeme vědět, jestli tyto prostředky mohou být úspěšně nasazené. To by byl další milník v dějinách práce proti lepře.
 
Tento milník ale neznamená, že je cíl již dosažen. Musíme najít prostředky a cesty, abychom mohli nasadit tyto léky v nejchudších zemích našeho světa. Prostředky a cesty, které dnes možná ještě nejsou známé, ale my je s Vaší pomocí můžeme najít.
Prosím Vás, kterým leží na srdci osud lidí postižených leprou, abyste nás podpořili k dosažení našeho cíle. Každý dar nebo dobrovolná činnost je vítaná pomoc.  Tak, aby méně lidí muselo trpět leprou a následným postižením. 
 
 
Srdečně Vaše 
 
Gudrun Freifrau von Wiedersperg
prezidentka Deutsche Lepra –und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW).