POZOR! Nebezpečná TBC

POZOR! Nebezpečná TBC
POZOR! Nebezpečná TBC
Každý rok je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno cca osm miliónů nových případů tuberkulózy a každoročně na tuto nemoc zemřou přibližně dva milióny lidí.

 

 

Tuberkulóza je onemocnění, jemuž většina lidí u nás pravděpodobně nevěnuje příliš velkou pozornost. Pokud ano, možná se tak stalo v souvislosti s diskusí a názory týkající se povinného přeočkování dětí (v 11 letech), které vzhledem k vedlejším účinkům a k nízkému výskytu TBC v naší zemi, není považováno za nutné. Otázky tohoto druhu si patrně kladou rodiče, diskutují je matky, popř. se jim věnuje i širší okruh rodinných příslušníků.

Nicméně, zvládnutá a neškodná tuberkulóza je pouhým zbožným přáním, a k tomu i navíc, falešnou představou! Část odborníků má obavy, a některé zprávy v poslední době pronikly i na veřejnost, že onemocnění TBC není v žádném případě medicínsky vyřízenou záležitostí. Naopak, existuje velmi vysoký počet lidí mající tzv. skrytou formu TBC, která za zhoršených životních podmínek (a bez lékařské prevence) propukne v aktivní podobu nemoci, jenž vyžaduje nasazení účinných léků.

V této souvislosti však vyvstal značný problém, objevila se totiž nová forma TBC, vysoce odolná proti současným lékům. Tato forma onemocnění se odborně označuje jako rezistentní TBC. Je odolná proti standartním léčebným postupům, a to v důsledku nedostatečné léčby nebo užívání nekvalitních léků. Jinými slovy – nemoc si na léky přivykne – a na následně podávané léčivo už pak nereaguje.

Rezistentní TBC vyžaduje velmi nákladnou a dlouhodobou léčbu (2 roky, a až 100 násobně dražší výdaje). Nebezpečí život ohrožující je však i tak velmi vysoké, poněvadž při nekomlikované TBC umírá údajně asi 7% nemocných, u rezistentní formy TBC až 50%! Není tudíž divu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zvoní na poplach, a varuje, že pokud se léčba rezistentní TBC nezvládne, zemřou desítky tisíc lidí.

 

Zdroj: srv. časopis Epocha 13/2013; str. 37
Obrázek: Rozšíření rezistentní TBC k roku 2010, Centers for Disease Control and Prdvention, http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/tuberculosis