Dr. Ruth Pfau - "matka malomocných"

Dr. Ruth Pfau - "matka malomocných"
Dr. Ruth Pfau - "matka malomocných"
Více než 50 000 lidí v Pákistánu bylo, díky úsilí sestry Ruth Pfau, vyléčeno z lepry. Nazývali ji „Matkou malomocných“. Pro její obětavou práci pro malomocné a její osobní nasazení při zemětřeseních i záplavách se jí dostalo mnoha uznání a ocenění. V roce 1979 obdržela čestné občanství Pákistánu a stala se národní poradkyní pro otázky prevence a léčby lepry.

Ruth Pfau se narodila 9. září 1929 Lipsku. Ve svých 20 letech se přestěhovala do západního Německa, kde v Mohuči a Marburgu začala studovat medicínu. Během svých studijních let hledala Ruth Pfau rozhodující sílu pro svůj další život. Našla ji v křesťanské víře. Nejprve v Evangelické církvi, později konvertovala ke katolické víře a v roce 1957 vstoupila do řádu „Sestry - služebnice Neposkvrněného Srdce Mariina“ (Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary).
 
V roce 1960 ji její představená posílá do Asie. Původně měla působit jako gynekoložka v Indii, protože však měla při zastávce v Karachi problém s vízem, využila času k poznávání města. Nezalekla se ani návštěvy chudinské čtvrti. Jedna spolusestra ji vzala do slamu. Tam v dřevěné chatrči uviděla žít asi 150 malomocných ve strašných podmínkách Poté co Ruth Pfau viděla tuto bídu, rozhodla se zůstat zde. První setkání s malomocnými v jednom ze slamů Karachi se stalo rozhodující pro její další život. V této „ambulanci“, která neměla přívod vody ani elektrického proudu, bývali pacienti vyšetřováni a zde jim byla poskytnuta základní péče. Později byla přistavena i laboratoř.  Pacientů bývalo okolo 2500 měsíčně.  Dnes na stejném místě stojí moderní nemocnice: Marie – Adelaide Leprosy Center (MALC), která se stala uznávanou institucí v celém Pákistánu.
 
 „Moje první návštěva v leprokolonii v Karachi byla v mém životě rozhodující. Každý člověk má právo na lidskou důstojnost“, řekla jednou Ruth Pfau.  Spontánně se rozhodla, že zůstane u těchto lidí, a později řekla: „Toto je to místo kam mě zavedl Bůh .“
Její zvláštní starostí se stala péče o pákistánské ženy, protože ty bývají v muslimské, muži ovládané, společnosti často utlačovány. Když se nakazí leprou, hrozí jim nemilosrdný osud. Sestra Ruth znala i případ, kdy nakažená dívka byla svými rodiči zaživa zazděna. Rodina se styděla za svoje dítě.
 
Aby celoživotní dílo Dr. Ruth Pfau bylo dlouhodobě finančně zajištěno, založila v roce 1996 německá organizace DAHW (Deutsche Lepra und Tuberkulosehilfe)  nadaci Ruth Pfau Stiftung. Dílo Likvidace lepry s DAHW od samého počátku velice úzce spolupracuje. Sestra Ruth Pfau byla na pozvání díla Likvidace lepry celkem 3x v České republice. Naposledy v roce 2000. Mnozí z nás tak měli vzácnou příležitost sestru Ruth osobně poznat. Vždy velice zdůrazňovala svou vděčnost a poděkování všem dárcům LL, kteří svými dary pomáhají zmírňovat utrpení nemocných. Pro LL byla, zejména v prvních letech její činnosti, velkým vzorem a inspirací.
 
Harald Mayer Porzky z organizace DAHW řekl:
„Ruth Pfau umožnila sta tisícům lidí vést důstojný život. Její smrt znamená, pro všechny, kteří ji znali, velikou ztrátu a zanechává pocit hlubokého smutku. Byla inspirací pro nás všechny a především potom pro všechny malomocné.“
 
Za svůj život byla Ruth Pfau oceněna mnoha vyznamenáními a v roce 2012 získala cenu Tichý Hrdina. Tak vždy působila, nestrhávala na sebe pozornost médií, ale pomáhala potřebným.
 
Časová osa života sestry Ruth Pfau: 

1929

Ruth Pfau se narodila v Lipsku jako čtvrtá z pěti dcer

1949

Přestěhování do západního Německa a počátek studia medicíny v Mohuči, později pak v Marburgu

1953

Křest v evangelickém studijním společenství v Mohuči

1956

Složeny státnice z medicíny

1957

Vstup do řádu „Sestry Sužebnice Neposkvrněného Srdce Mariina“ (Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary)

1958

Specializace na oblast vnitřní medicíny v Kolíně nad Rýnem

1959

Gynekologicko-porodnická stáž v Bonnu

1960

Odjezd do Karachi; začátek oficiálních kurzů pro pracovníky leprosárií

1961

Začátek spolupráce a podpory díla Ruth Pfau ze strany DAHW (Deutsche Lepra und Tuberkulosehilfe )

1963

Stěhování nemocnice Marie Adelaide Leprosy Centre (MALC) v Karachi

1969

Pákistánské vyznamenání: Sitara i Quaid i Azam

1978

Německé ocenění: Großes Bundesverdienstkreuz, součastně udělen nejvyšší pákistánský civilní řád

1979

Jmenování národní poradkyní pro otázky léčby lepry v hodnosti státního sekretáře

1980

První cesta do Afganistanu u příležitosti výstavby nového zdravotního střediska

1985

25. výročí práce s malomocnými, Německé ocenění: Großes Bundesverdienstkreuz s hvězdou

1988

Sestra Ruth Pfau se stává čestnou občankou Pákistánu

1989

Propůjčení ceny Hilal i Pakistani

1991

Propůjčení ceny: Damien Dutton Award, nejvyšší vyznamenání v oblasti práce s malomocnými

1995

Vysoká státní návštěva v Karachi: Christiane Herzog, žena tehdejšího německého prezidenta, navštívila nemocnici Marie Adelaide a byla hluboce dojata životním dílem Ruth Pfau

1996

Historický okamžik v boji s leprou: počet nově nakažených je na historickém minimu, poprvé je lepra v Pákistánu pod kontrolou

1996

Založení nadace Ruth Pfau Stiftung v rámci DAHW

1999

Dr. Pfau slaví své 70. narozeniny.  Je však stále aktivní ve svých projektech

2001

V průběhu 40 let spolupráce poskytuje organizace DAHW okolo 23 miliony Euro na projekty Ruth Pfau

2002

Ruth Pfau přijíždí po třetí přednášet do Německa a to pod titulem "Z lásky k lidem"

2002

Propůjčení ceny: Ramon Magsaysay Award, Filipíny

2003

První nositelka ceny: ITZEL-Preises, cena je dotovaná 50.000 Euro

2004

Udělení zlaté medaile: Albert Schweitzer Medaille

2004

Life-time Achievement Award, předáno Rotary Club of Karachi

2004

Honorary Degree of Doctor of Science (D.Sc.); univerzita Aga Khan University

2005

Udělení ceny: „Marion Dönhoff Preis“

2005

Osobní angažmá Ruth Pfau při zemětřesení v Pakistánu

2006

Cena pakistánského prezidenta za celoživotní dílo: Life-Time Achievement Award

2006

Žena roku 2006, cena od CityFM89

2009

Ruth Pfau slaví své 80. narozeniny. Na počest doktorky a řádové sestry se 19. září uskutečnil slavnostní obřad v Berlínské katedrále

2010

Ruth Pfau slaví 50. leté výročí práce s malomocnými v Pákistánu

2010

Ruth Pfau a její tým mohou, díky svým dlouholetým zkušenostem, okamžitě a trvale pomáhat obětem stoletých povodní v Pákistánu.

2011

Cena: Nishan i Quaid i Azam Award, předána prezidentem Pákistánu

2012

Ruth Pfau obdrží každoročně udělovanou televizní cenu Bambi v kategorii: „Tichý Hrdina“ (Německo)

2014

Udělena cena: Klaus Hemmerle Preis v katedrále v Cáchách

2014

Teologická fakulta univerzity Freiburg propůjčuje Dr. Ruth Pfau čestný doktorát

2017

Ruth Pfau je čestnou velvyslankyní DAHW pro celosvětovou činnost v léčbě lepry

2017

30. Května 2017 složila Sr. Dr. Ruth Pfau FCM v Karachi před svojí představenou Sr. Niwa Sawako věčné sliby

2017

10. srpna 2017 umírá Dr. Ruth Pfau v Karachi/ Pákistán ve věku 87 let