26. září (Seva Kendra, Kalkata)

26. září (Seva Kendra, Kalkata)
26. září (Seva Kendra, Kalkata)
V souvislosti s druhou českou nemocnicí v Phulpahari lze narazit na sousloví Seva Kendra, které nezasvěceným docela jistě nic neřekne. Rozhodl jsem se to napravit a trochu rozšířit povědomí o této organizaci. Co tedy je a co dělá Seva Kendra?

 
 
Jednou větou by se dalo odpovědět, že se jedná o středisko sociální pomoci provozované Kalkatskou arcidiecézí, s působností po celém Západním Bengálsku. Je to však mnohem víc, než jen obyčejná charitní organizace. Už na první pohled zaujme širokou škálou aktivit, prostřednictvím kterých se snaží zlepšit kvalitu života potřebným skupinám, především chudým lidem. Tyto aktivity nezahrnují pouze samotnou sociální práci v terénu, ale mají i další výrazné aspekty – hlavně environmentální, vzdělávací, ale i technické. Pokusím se stručně popsat ty nejvýznamnější z nich.
 
Od roku 2008 poskytuje střední vzdělání v rámci Community College. Je to jakási obdoba učiliště určená absolventům základních škol pocházejících z chudých rodin, které by si jinak vzdělání nemohly dovolit. Školné a poplatek za závěrečnou zkoušku jsou pro úspěšné absolventy plně vratné. Celkem se jedná o čtyři kurzy koncipované v návaznosti na fungování místního trhu. Další významný projekt zasahuje do sféry obnovitelných zdrojů energie, které, pravda, u nás nemají nejlepší pověst. V Indii na to ale šli rozumně: mnohé chudé rodiny zejména na venkově používají kerosinové lampy, za jejichž provoz platí nemalou část svých výdajů. Proto Seva Kendra zprostředkovala distribuci a prodej nových solárních svítidel. Dopady projektu jsou pozitivní ve více rovinách: nejde pouze o světlo, ale nezaměstnaní mladí lidé díky tomu získali práci jako technici, děti se mohly pohodlněji učit i po setmění (v Bengálsku se i v létě stmívá kolem šesté hodiny večerní) a nemusely přitom dýchat zplodiny. Kromě toho vznikl nový trh s prodejem, seřizováním a opravami lamp, což bude mít v budoucnu pozitivní vliv na místní ekonomiku. 
V rámci jednoho z vládních zdravotnických programů poskytuje Seva Kendra podporu nemocným TBC. Jedná se o jakousi malou pouliční „poradnu“, kam postižení touto nemocí pravidelně docházejí užívat léky a konzultovat svoje problémy. Díky tomu je garantováno, že pacienti, u nichž není nutná hospitalizace, skutečně užívají léky správným způsobem a léčba je efektivní. V areálu Seva Kendra se rovněž nachází konferenční centrum, které ve své době jako jedno z prvních v Kalkatě umožňovalo použití moderních dataprojektorů. K dispozici jsou dva různě velké sály a účastníci seminářů mohou využít i další infrastrukturu, především stravování v místní kantýně a přenocování v některém z pokojů v ubytovací budově.
 
V neposlední řadě Seva Kendra od začátku zajišťuje i provoz naší nemocnice v Phulpahari, díky čemuž paletu svých služeb posílila i v oblasti zdravotnictví. Všechny tyto činnosti, ale i způsob myšlení a řízení činí z této organizace jakousi „charitu verze 2.0“, hodnou 21. století. A není to jenom samotná práce, ale i týmový duch, milí lidé a přátelské vztahy, které tuto organizaci činí tou, jíž je.