25. června (Bambini di Jamshedpur, 1. část)

25. června (Bambini di Jamshedpur, 1. část)
25. června (Bambini di Jamshedpur, 1. část)
Další ze série rozhovorů mapujících aktuální dění v našich indických centrech pomoci ochotně poskytla paní učitelka Arpana Chanchal, která pracuje ve škole sv. Josefa v Bhilaipahari u města Jamshedpur, v těsném sousedství stejnojmenné nemocnice. Škola sv. Josefa v Bhilaipahari byla postavena díky podpoře LL-TB a v provozu je od září 2009.

 

V.S.: Jak je „naše-vaše“ škola velká a kolik je v ní dětí?
A.: Máme téměř 300 dětí v šesti třídách a společně se sestrou představenou je nás dohromady sedm učitelů. Samotná budova ale moc velká není, máme pouze šest tříd, jednu kancelář a k tomu samozřejmě společný kabinet.

V.S.: Pokud počítám správně, vychází průměrně kolem 50 dětí do jedné třídy. To musí dát pořádnou práci je uhlídat, ne?
A.: Počty dětí v jednotlivých třídách se trochu liší, ale platí, že kromě menší skupiny nejstarších dětí není v žádné ze tříd méně, než 50 dětí. Hlavně kvůli tomu počtu je to poměrně dost náročné a proto je důležité udržovat disciplínu. Snažíme se dětem vštěpovat, aby byly poslušné a chodily do školy včas. Pro jejich lepší budoucnost je to velmi důležité.

V.S.: V areálu nemocnice od konce roku 2012 funguje i nově otevřený domov pro sirotky Bambino. Učíte i děti z tohoto zařízení?
A.: V Bambinu jsou děti z neúplných rodin, některým dětem dokonce nežije už ani jeden z rodičů. V takových podmínkách je v podstatě nemožné jim zajistit vzdělání. Bambino plní svoji funkci velmi dobře a momentálně k nám odsud dochází asi 20 dětí. Teď mají naopak oproti ostatním dětem výhodu v tom, že to do školy mají nejblíž ze všech.

V.S.: Jak vypadá obyčejný den ve škole?
A.: Denní program začíná už v 6 hodin ráno společnou mší v kapli. Té se účastní i děti z Bambina, zatímco ostatní děti přicházejí až v 7:30. Na prostranství před školou máme nástup, společně se modlíme a zpíváme národní hymnu. Poté následuje výuka až do 12 hodin, kdy je přestávka na oběd. Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou máme společný doučovací kroužek, což je vlastně náhrada za plnění domácích úkolů. Děti mají příležitost se zeptat na to, čemu nerozumějí.

V.S.: Které předměty děti vyučujete?
A.: Máme 3 úrovně tříd podle věku, přičemž věkový rozptyl našich dětí se pohybuje od 3,5 roku u nejmladších až po nejstarší ve věku 8 let. Ti nejmladší se ústně učí angličtinu, hindštinu a matematiku. V druhém roce se ve studiu těchto předmětů pokračuje a přidává se i psaní, jemuž se děti začínají učit. Nejstarší děti získávají své znalosti i v dalších předmětech, kterými jsou přírodopis a počítače.

V.S.: Škola, to nejsou jenom úkoly a povinnosti, ale i zábava a volný čas. Jaké možnosti mají děti v tomto směru?
A.: Přímo vedle školy je hřiště. Pravidelně organizujeme různé soutěže, zrovna tento týden máme soutěž v angličtině, jindy se jedná o soutěž v kreslení nebo zpívání. Kromě toho hlavně v listopadu a prosinci, kdy je nejpříjemnější počasí, pořádáme výlety do okolí. Posledně jsme byli v ZOO v Jamshedpuru a dětem se to moc líbilo, protože mají možnost vidět na vlastní oči a „na živo“ to, o čem se ve škole jenom učí.