14. srpna (Indická mše svatá aneb chrámová etiketa)

14. srpna (Indická mše svatá aneb chrámová etiketa)
14. srpna (Indická mše svatá aneb chrámová etiketa)
Mílokdo by se pozastavil nad kulturními rozdíly mezi evropskou a indickou kulturou, vždyť je nasnadě tyto odlišnosti objevovat na každém kroku. Přesto indická kultura je natolik živelná, že dokázala zanechat svůj jasný obtisk i v něčem tak pevně organizovaném, jako je mše svatá...

 

Patrně nejviditelnějším rozdílem je poloha věřících. Zatímco u nás lze zaujímat hned tři pozice (ve stoje, v sedě a v kleče), v Indii si mnohdy vystačíte jen s jednou jedinou. Tou univerzální, tzv. tureckým sedem. Klasické lavice jsou obvyklé jen ve starších kostelech z koloniální doby a ve většině křesťanských chrámů je vůbec nenajdete. Není to ale nic pobuřujícího, naopak je to zcela běžné, ostatně podle východní tradice je turecký sed jeden z předpokladů navození duchovní atmosféry.
Další významný rozdíl tkví na poli hudebním: během mše se obvykle nepoužívá žádný nástroj. Indové sice rádi zpívají, ale vystačí si i bez doprovodu, protože jsou sami o sobě dost temperamentní. V kostelech většinou nejsou varhany ani kytary, protože i ty jsou pro místní kulturu chápány jako něco cizího. Další nezanedbatelný důvod je ekonomický, protože hudební aparatura s sebou obnáší nutnost vynakládat dodatečné finance, jichž se mnohdy nedostává.

Pozdravení pokoje neprobíhá vzájemným stiskem ruky, jako je tomu u nás. Odehrává se docela jiným způsobem: v daný okamžik si před obličejem sepnete ruce a mírně se ukloníte hlavou. Úklona je nejprve směrem k oltáři, následně se všichni uklánějí kolem sebe. Protože to všichni dělají zároveň, málokdy se s lidmi okolo podaří udržet oční kontakt. Ten ale máte možnost navázat ještě před vchodem, kde je obvykle tlačenice o nejlepší odkládací místa pro vyzutou obuv. Ano, jedná se o tentýž zvyk, který si našinec automaticky spojí s islámskými mešitami. V Indii je to více než praktické, veškerý nepořádek z prašných (či naopak blátivých) ulic zůstane venku. V některých kostelích jsou také oddělené prostory pro obě pohlaví. Ženy i muži mají separátně vyhrazené sekce, což s ohledem na aktuální události v Indii asi nikoho nepřekvapí.
 
A ještě jedna věc: funkci kadidla spolehlivě obstarávají vonné tyčinky. Podívat se na ně můžete například v naší fotogalerii.