Buruli

Vředy Buruli nebo pouze Buruli, je onemocnění, které bývá někdy nazýváno tajemnou nemocí nebo také jako mladší bratr lepry.

Vředy Buruli je infekční onemocnění, se kterým se můžeme setkat především v Africe a v některých částech Austrálie. Infekci způsobuje bakterie Mycobacterium ulcerans. Název Buruli je odvozen od regionu nacházejícího se v Ugandě.
Děti mladší 15 let tvoří až 70% nakažených touto nemocí. Infekce postupně proniká do kožní tkáně a kostní dřeně. Nejprve se jedná o malinkou bulku pod kůží, při neléčení však může postupně docházet k závažným projevům – pacient vypadá jako by byl těžce popálený a objevují se necitlivé otoky. Tyto pokročilé projevy nemoci jsou nebezpečné především v oblasti kloubů, kdy dochází k vážnému narušení mobility a různým deformacím končetin.
V současnosti se předpokládá, že nemoc není přenášena z člověka na člověka, ale stále neexistuje účinná vakcína. Samotná léčba je zdlouhavá a nákladná, nezřídka se musí přistoupit k dílčím chirurgickým zákrokům. Po dobu léčby bývají pacientovi podávány léky Streptomycin a Rifampicin, které musí být podávány minimálně po dobu osmi týdnů - jedná-li se o ranou fázi onemocnění. Současně se musí pečovat o samotnou ránu (dezinfekce, výměna obvazů apod.)
V případě, že je vřed již ve fázi, kdy se dále nešíří, bývá vyříznut a vzniklá rána se zaceluje pomocí kožních štěpů.

Zdroj: