Jak můžu pomoci?

 

"Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé."
Johann Wolfgang von Goethe
 
Likvidace lepry (LL) je ze své podstaty neziskovou společností, ale svou činnost nedokáže provozovat bez finančních prostředků. Nezastíráme skutečnost, že naše činnost je spojena se získáváním finančních prostředků, díky kterým můžeme podporovat leprosária a další zdravotnická zařízení, která pečují v Třetím světě o ty nejchudší a nezuboženější z lidí.
Naše podpora je transparentní a vykonávána ve spolupráci s organizacemi, které jsou na poli rozvojové zdravotnické pomoci skutečnými profesionály a sdílejí s námi stejný ideál postavený na křesťanském pojetí člověka.
Podpora LL může být finanční i nefinanční: finanční znamená poslání daru na účet LL (viz níže) převodem v bance nebo poštovní poukázkou, kterou Vám zašlou z kanceláře. Na každý dar může být vystaveno potvrzení, které je odčitatelnou položkou ze základu daně
Nefinanční je forma podpory, která umožní LL dobře nebo lépe pracovat: zde se jedná o jakoukoliv formu rozšíření dobré myšlenky díla LL a také podporu duchovní – protože LL je misijní společností, můžete toto dílo podporovat svoji modlitbou za zdravotníky a ošetřovatelky v misijních stanicích, tak i za nemocné, kteří jsou odkázání na pomoc bližních.
 
 
 
Pomoci nám můžete tím, že:
  • pošlete finanční částku na účet veřejné sbírky LL č.: 2900648127/2010
  • předáte jiným časopis Misionář Malomocných
  • o naší činnosti budete mluvit ve svém okolí
  • najdete jiné lidi, kteří by chtěli podpořit naši činnost
  • doporučíte naše webové stránky dalším lidem
  • umístíte na svoje webové stránky náš banner
  • budete s námi ve společné modlitbě
 
Všem našim dárcům a za všechnu pomoc upřímně děkujeme! 

 

 "Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě."
Ralph Waldo Emerson