Česko-indická nemocnice sv. Josefa pro malomocné a TBC v Bhilai Pahari
(u Jamshedpur)

Adresa:

St. Joseph´s Hospital, Bhilai Pahari
NH – 33, Mango
Jamshedpur 831012
Jharkhand, India
Jamshedpurské biskupství
Catholic Diocese of Jamshedpur
Bishops House, Golmuri
Jamshedpur, 831003
Jharkhand, India
Fr. George Mannarakam
Director
St. Joseph’s Hospital, Bhilai Pahari
NH – 33, Mango,
Jamshedpur 831012
Jharhand, India

Vybudování první česko-indické nemocnice, kam by se mohli uchylovat všichni nemocní z blízkého i vzdálenějšího okolí a dočkali se tak potřebné lékařské péče, která  je zcela zadarmo, se neobešlo bez složitých vyjednávání s indickou vládou.

První návrhy byly zamítnuty, protože lepra je považována za čistě národní problém a spolupráce se společností z jiné země nebyla žádoucí.
Naštěstí přišla žádost ze strany jamshedpurského biskupství, které bylo schopno uvolnit své pozemky v Bhilai Pahari, na kterých se mohlo začít s budováním první česko-indické nemocnice.
Stavba nemocnice byla zahájena v roce 2003 a do úplného provozu byla uvedena 12. prosince 2006. Spolupracovníkem celého projektu je jamshedpurské biskupství, které se stalo vlastníkem nemocnice a tím převzalo i právní odpovědnost s tím spojenou.
Ředitele nemocnice jmenuje / odvolává biskupství, stejně tak i pokladníka a architekta, to vše v koordinaci s LL.
Personál tvoří zdravotní řádové sestry, které pracují zadarmo. Zaměstnaci, tj. doktoři a ostatní personál, jsou Indové.

Odpovědné osoby:

Jamshedpurské biskupství: Otec biskup Felix Toppo
Generální vikář: Fr. George Mannarakamem,
Architekt: Efrem Kispotta.

Nemocniční komplex sestává z:

Nemocnice: 30 lůžek (cca 45/30m)
Dispenzáře:  ambulance včetně laboratoře, 4 lůžka (21/16m)
Konvent: místo pro sestry (21/16m)
Garáže pro pojízdnou kliniku
Kaple (9/7m)
Český dům
Terasa pro slavnosti

Dále bylo vybudováno:

Vlastní vodárna a kanalizace s čističkou, rozvod elektřiny, solární panely, rybník.
Náklady na vybudování celého komplexu, mimo vybavení lékařskými přístroji, byly: 14 miliónů korun českých.

Mobilní kliniky:

Užívají se k tzv. plošnému vyhledávání malomocných a tuberkulózních v širokém okolí (cca 50 km). Díky tomu se daří zachytit nemoc v raném stádiu.
Bratr Arnold na motocyklu dělá průzkum do hůře přístupných míst a určuje, kam by měla vyrazit mobilní klinika.
Chudí nemocní bývají na místě ošetřeni a poučeni, vážnější případy pak dopraveny přímo do nemocnice.
Za dva roky tohoto provozu bylo ošetřeno více jak 10 000 pacientů – nejvíce případů malárie a TBC, malomocenství, ale i jiné choroby.
Velmi oblíbené jsou tzv. medical camps (zdravotní tábory), které se podnikají cca 4x za měsíc. Všichni potřební jsou, pokud je to možné, na místě ošetřeni a především poučeni o příznacích nemoci a dále o tom, jak se zachovat v případě kontaktu s nemocným.

Farma v Patamdě – centrum sv. Josefa

LL zakoupila přilehlé pozemky u nemocnice o rozloze 45 000 m2, na kterých byla postavena farma, která zásobuje nemocnici a blízké vesnice zeleninou, rýží a díky ovocnému sadu i ovocem. Mimo jiné zde nalezneme i chov králíků, slepic a ryb.

Bambino - domov Ježíška

Ubytování pro přibližně 40 dětí. Jedná se především o sirotky po malomocných a TBC, ale i o ostatní chudé děti z okolí.

Škola sv. Josefa

Společně s Domovem Ježíška byla vybudována i Škola sv. Josefa, která má pomoci dětem (téměř 300) získat základní vzdělání; toto navazuje na gymnázium, jež provozuje jamshedpurské biskupství, zajišťující i výuku řemesel.
 
Těmito kroky chceme přispět k celkové sociální rehabilitici nemocných a všech chudých nezaměstnaných, kteří mohou pracovat na farmě. Toto vše má tedy pomoci v boji proti hladu, negramotnosti a kastovnictví.