Ganta

Rehabilitační středisko Ganta se nachází na severovýchodě Libérie, u hranic se státy Pobřeží Slonoviny a Guineou, v okrese zvaném Nimba County. Zřizovatelem je liberijská vláda, ale za jeho chod zodpovídá místní biskupství, které je tak hlavním garantem (kontrolu na místě a samotný provoz potom řídí DAHW).

Libérie je země, která se stále vzpamatovává ze své válečné historie a tak neexistuje národní program pro kontrolu a léčbu lepry. I díky tomu roste význam střediska v Gantě, kde se v průměru nachází 40 pacientů s leprou (včetně pacientů s tzv. otevřenou formou lepry, tj. s výskytem vředů a otevřených ran) a 50 pacientů s TBC, dále buruli, HIV a malárií.

V Libérii stále přetrvávají stigmatizující prvky spojené s malomocenstvím a tak se vedle aktivního vyhledávání pacientů (fieldtrip) pracovníci rehabilitačního střediska věnují i školení a přednáškám o lepře pro místní obyvatele na školách a veřejných shromážděních apod.