"... je to 250 tisíc lidí, kteří trpí prostě proto, že nemají ani 150 korun...", říká Otec Vojtěch Eliáš

Otec Vojtěch Eliáš poskytl krátký rozhovor pro Český rozhlas ohledně pomoci LL-TB v Indii