Zemřela Sybila Klumparová - Holá, spoluzakladatelka Likvidace lepry

Zemřela Sybila Klumparová - Holá, spoluzakladatelka Likvidace lepry
Zemřela Sybila Klumparová - Holá, spoluzakladatelka Likvidace lepry
Jeden citát říká: „Za každým úspěšným mužem, stojí silná žena". U manželů Holých to skutečně platilo a to hned dvojnásobně.

Paní Sybila Holá doprovázela svého muže dlouhé roky a byla i u zrodu organizace Likvidace lepry. Jestli pan Jiří Holý byl otcem zakladatelem, tak ona byla matkou. Paní Holá uměla svého muže podpořit, ale také usměrnit a zkrátka věděla, jak s ním komunikovat a jednat. Společně snášeli těžkosti i radosti, které jim život přinášel. V Likvidaci lepry potom byla nejvěrnějším a nejbližším spolupracovníkem, který spoluurčoval jakými kroky se bude LL ubírat.
Pozemská životní pouť Sybily Klumparové - Holé skončila dne 1. prosince 2021, ale my věříme, že její život neskončil. Nyní může s láskou přinášet Bohu veškeré dobro, které vykonala i všechny těžkosti, které vytrpěla na zemi.

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince ve 12 hodin v kostele Narození Panny Marie v Praze Záběhlicích

Životopis

Akad. malířka Sybila Holá vlastním jménem Vlasta Klumparová se narodila v Praze 13. června 1926, talentovaná na výtvarné umění, vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se setkala se svým budoucím manželem Jiřím Holým, který také vedle výtvarného vzdělání studoval i architekturu. Umělecká dráha obou umělců byla zasažena totalitním režimem komunismu, ale jejich tvůrčí aktivitu tyto překážky nemohly oslabit. Po pádu totality 1992 pod ochranou sv. Josefa pan Holý založil Občanské sdružení Likvidace lepry, ve kterém mu paní Sybila věrné pomáhala. Téměř dvacet let společně uskutečňovali toto dílo potřebným a dnes je jejich práce z lásky živoucí na třech kontinentech, v Asii, Africe a Jižní Americe.

Tvůrčí charisma paní Sybily po odchodu pana Jiřího Holého do Boží náruče 2017 bylo dále neseno starostlivostí o potřebné a nemocné leprou, za které se modlila a chtěla zachovat živou myšlenku pomoci nemocným nebožákům. Dovedla kolem sebe vytvořit společenství, které spojovala modlitba a důvěra v Boží pomoc. Přitahovala svou silnou vůlí k životu, ve svém musela překonávat mnoho těžkých překážek. V péči nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem 1. prosince 2021 ve večerních hodinách tiše a ve spánku skončila její pozemská pouť. Kéž i ji Pán nebe i Země přijme do své náruče pod ochranou Panny Marie a sv. Josefa.