Vyznamenání manželů Holých

Dovolujeme si vás pozvat na mši svatou ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, při které si připomeneme 70. výročí uvedení kardinála Josefa Berana na svatovojtěšský stolec.

Slavnostní bohoslužba se bude konat dne 8. prosince 2016 v 18:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, který u příležitosti životního jubilea zakladatele díla Likvidace Lepry pana Jiřího Holého udělí medaili sv. Vojtěcha manželům Holým za svoji obětavou práci pro dílo Likvidace Lepry.