Výroční zpráva a zpráva auditora za rok 2020

Milí přátelé v sekci "O nás" naleznete jak výroční zprávu za rok 2019, tak i zprávu nezávislého auditora.