Výroba obvazového materiálu

Vyjádření Likvidace lepry k pletení obvazového materiálu pro střediska v zahraničí.

Snaha pomoci malomocným v Indii nebo i v jiných zemích, přivedla mnohé k představě praktické pomoci, a to v podobě výroby obvazového materiálu pro nemocné. S touto myšlenkou se v poslední době častěji setkáváme a jsme žádáni o pomoc se zásilkou tohoto materiálu. Chtěli bychom tuto záležitost krátce vysvětlit.

Pletení obvazového materiálu je činností, která je především v Indii (popř. v Libérii či Kolumbii, tudíž v zemích, které podporujeme) často záležitostí místního obyvatelstva, přičemž pletení obvazů je pro ně jeden ze zdrojů příjmů. Materiál pro pletení je také pro ně více méně dostupný.  Navíc, vzhledem ke klimatickým podmínkám, se požadují nebo jsou žádoucí tzv. jemné obvazy.

Další nezanedbatelnou skutečností je fakt, že z ekonomického hlediska doprava takového materiálu na místo určení převyšuje cenu obvazů, s tím, že v některých zemích je posílání zásilek poštou komplikovanou záležitostí (např. Libérie, vzhledem k téměř neexistujícím poštovním službám).

Vážíme si této myšlenky a snahy pomáhat malomocným, ale vzhledem k těmto skutečnostem LL z České republiky žádný obvazový materiál neposílala a neposílá. Nejsme bohužel ani schopni poradit jak v této záležitosti postupovat, protože sami jsme na tomto poli pomoci nikdy nevyvíjeli žádnou aktivitu. Nicméně nepopíráme, že se této formě pomoci některé tuzemské organizace věnují.