Veřejná sbírka LL

K datu 31. srpna 2016, kdy proběhlo vyúčtování prvního roku konání veřejné sbírky, jsme na sbírkovém účtu evidovali částku: 1 989 498, 44 Kč.

Na začátku září loňského roku jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu činnosti LL. Prvním hlavním cílem bylo pořízení nového terénního auta pro naši misii v Kolumbii – to se nám podařilo dokonce už na konci roku! Díky Vám, našim dobrodincům, jsme tak mohli udělat radost krásným vánočním dárkem.
Všem dárcům ještě jednou srdečně děkujeme a děkují rovněž i naše nemocnice v Indii, kam tyto finanční dary putovaly. Díky nim se podařilo rozšířit program péče o malomocné mimo nemocnici v Phulpahari (pomáhá se přímo v nedaleké leprokolonii) a dále se pokračuje v rozšíření oddělení pro malomocné uvnitř nemocnice Sv. Josefa.
Zároveň mohl otec Reginald nechat ještě vylepšit diagnostické přístroje v části pro pacienty s rezistentní TBC.
V nemocnici, která se nachází v Bhilai Pahari se zase zaměřili na rozšíření péče o pacienty s TBC, jak v nemocnici, tak mimo ni. Kdy je především kladen důraz na field trip výjezdy a osvětu místních obyvatel; jak předejít a rozpoznat příznaky TBC. Především díky Vaší laskavosti mohli rozšířit pole své působnosti až na 24 vesnic.