Veřejná sbírka LL

V období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 se uskutečnil osmý ročník veřejné sbírky Likvidace lepry. K datu 31. srpna 2022, kdy proběhlo vyúčtování veřejné sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu č: 2900648127/2010 evidovali částku: 2 905 312,92 CZK

Osmý ročník veřejné sbírky na podporu činnosti LL byl již tradičně spojen s činností Likvidace lepry v Libérii. 
Jedná se o hlavní projekt podporovaný LL, kdy se ve spolupráci s německou organizací DAHW, vedle provozu jediné nemocnice léčící malomocenství, dělíme i o náklady spojené se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných tropických nemocí. Velikou pomocí v roce 2023 bylo postavení plotu, který chrání pozemek nemocnice.

Velice děkujeme všem dárcům za podporu tohoto nelehkého, ale velice potřebného díla!