Veřejná sbírka LL

V období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 se uskutečnil sedmý ročník veřejné sbírky Likvidace lepry. K datu 31. srpna 2022, kdy proběhlo vyúčtování veřejné sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu č: 2900648127/2010 evidovali částku: 4 867 349,79 CZK

Sedmý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL byl již tradičně spojen s činností Likvidace lepry v Libérii. Jedná se o hlavní projekt podporovaný LL, kdy se ve spolupráci s německou organizací DAHW, vedle provozu jediné nemocnice léčící malomocenství, dělíme i o náklady spojené se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných tropických nemocí. 


Velice děkujeme všem dárcům za podporu tohoto nelehkého, ale velice potřebného díla!