Veřejná sbírka LL

V období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 se uskutečnil pátý ročník veřejné sbírky Likvidace lepry.

K datu 31. srpna 2020, kdy proběhlo vyúčtování veřejné sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu č: 2900648127/2010 evidovali částku:  3 710 821,56 Kč
 
Pátý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL byl již po několikáté použit ve prospěch činnosti Likvidace lepry v Libérii. Jedná se o hlavní projekt podporovaný LL, kdy se ve spolupráci s německou organizací DAHW, vedle provozu jediné nemocnice léčící malomocenství, dělíme o náklady spojené se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných tropických nemocí. 
 
Velice děkujeme všem dárcům za podporu tohoto nelehkého, ale velice potřebného díla!