Veřejná sbírka LL

K datu 31. srpna 2017, kdy proběhlo vyúčtování druhého ročníku konání veřejné sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu evidovali částku: 2 037 927,35 Kč.

Druhý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL především spjat se zavedením programu pro léčbu lepry v Libérii. Tento projekt ve spolupráci s německou organizací DAHW, liberijskou vládou a místní katolickou církví má momentálně prioritní postavení. Rehabilitační nemocnice Ganta je stále jediným plnohodnotným střediskem pro léčbu lepry v celé zemi. Cílem je stanovit a aplikovat standardy, díky kterým bude umožněno léčit všechny malomocné v Libérii.

 
Velice děkujeme všem dárcům za podporu tohoto nelehkého úkolu.