Úmrtí otce George Mannarakama

Dnes si připomínáme úmrtí otce George Mannarakama, který nás opustil 31.12. v 7 hodin ráno. Otec George byl prvním spolupracovníkem Likvidace lepry v Indii. Byl to především on, kdo společně s panem Holým založili dílo LL v Indii.

Před více než 13 lety vykonával funkci generálního vikáře v diecézi Jamshedpur a byl to právě on, kdo díky velikému úsilí umožnil založení první česko-indické nemocnice sv. Josefa v Bhilaipahari.
Tato nemocnice byla poprvé otevřena na podzim roku 2006 a v právě skončeném roce tak oslavila 10 leté výročí svého provozu.
Během této doby se z malé farní nemocnice stala oáza klidu a pomoci pro nemocné a zbídačené z širokého okolí. Vedle samotné nemocnice se kladl vždy důraz na aktivní vyhledávání pacientů, tzv. field trip výjezdy. Dále se postavil sirotčinec Bambino, pro sirotky a opuštěné děti a na závěr i škola sv. Josefa, které se již nyní těší více než 400 žákům.

Otec George nám navždy bude příkladem věrného služebníka nemocným a potřebným lidem. I toto je nyní jakýmsi odkazem práce člověka, kterého si zavolal náš Pán do svého království. 
 
Pohřeb se uskutečnil 4.1.2017 ve farnosti sv. Mary, kde bude i pohřben.