Úmrtí Jiří Holého

Úmrtí Jiří Holého
Úmrtí Jiří Holého
Pozemská životná pouť Jiří Holého skončila dne 7. dubna, ale my věříme, že jeho život neskončil. Nyní může s láskou přinášet Bohu veškeré dobro, které vykonal i všechny těžkosti, které vytrpěl na zemi.

 Jiří Holý se narodil 13.12.1926 v Hradci Králové u obchodníka s textilem, který měl obchod v Hradci Králové na Pražském předměstí. Celá rodina měla velmi pohnutý osud: otec, ruský legionář a Sokol, byl popraven za stanného práva v roce 1942. Zůstala po něm vdova a 4 děti. Zabavený obchod i veškeré jmění bylo v roce 1945 vráceno, ale později během komunistického režimu opět zabaveno.

Pan Jiří Holý vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou, kde v roce 1946 také maturoval. V té době se však již věnoval malování, ale stavitelství nezapomněl – později se velmi hodilo při budování nemocnic v Indii. Po maturitě byl přijat na Univerzitu Karlovu v Praze (obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě), ale po roce přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou také v Praze. Během studií těžce onemocněl z důvodů velmi skrovných podmínek, protože jakožto syn obchodníka neměl nárok na stipendium. Po závěrečných zkouškách na VŠUP v roce 1953 se stal profesionálním malířem. Jakožto členem Svazu výtvarných umělců se účastnil mnoha výstav. V roce 1964 měl samostatnou výstavu v Praze.
Po normalizaci byl v roce 1969 vyloučen ze Svazu výtvarných umělců za svůj výstup při sjezdu ve Sjezdovém paláci a nesměl používat legitimaci profesionálního malíře od Českého fondu výtvarného umění. V té době mu již byla oporou manželka Sybilla Klumparová – Holá, která je také akademickou malířkou.
 
Po sametové revoluci v roce 1992 založil, se svojí manželkou, Sybilou a přáteli z modlitebního společenství, dílo LL-Likvidaci lepry. Bylo to na Popeleční středu v kostele svatého Ignáce v Praze. Postupně se přidávali další lidé a dary přicházely se všech koutů republiky. 
Pan Jiří Holý byl až do roku 2011 předsedou LL a zároveň statutárním zástupcem.
Jiří Holý označuje toto období za „radostné utrpení“ pro sebe i jeho paní, která mu celou dobu pomáhala: Utrpení bylo to, že pro nával práce nemohli malovat; radost je to, že žijeme v Božím království již na zemi. A to vše, jak často říkává: K slávě Boží!
18. května 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Jiřím Holým, jakožto stávajícím předsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základě tohoto ujednání přešlo občanské sdružení LL-Likvidace lepry pod arcibiskupství pražské.