Tuberkulóza je stále životu nebezpečná!

Celá řada lidí považuje tuberkulózu (TBC) za nemoc minulosti, která pro moderní medicínu je více méně již zvládnutým problémem.

V posledních létech je však celosvětově zaznamenán nárůst onemocnění novou formou TBC, tzv. multirezistentní (léčivu odolná). Současná celosvětová statistika je velice nepříznivá. Velká část pacientů (81%) s rezistentními formami TBC není pro nedostupnost léčby vůbec léčena, a ze zbylých 19 procent se vyléčí jen polovina. Léčba rezistentní TBC je navíc velice dlouhá a složitá (včetně celé řady negativních vedlejších příznaků jako je hluchota, žloutenka, psychóza či halucinace). V Evropě ještě nedávno neznámou formou TBC je v současnosti postižen každý sedmý pacient.

Rozeznat odolnost onemocnění vůči lékům není snadnou záležitostí, avšak ještě nesnadnější je léčba rezistentní TBC. Onemocnění, které nelze léčit dosud běžnými léky má celosvětově přes tři sta tisíc lidí. Proto také u nás tomuto onemocnění podlehlo již několik desítek lidí. 
Navzdory tomu, že už byl nedávno v USA schválen nový lék proti rezistentní TBC, vyhráno ještě není. Vzhledem k závažným vedlejším účinkům antibiotik proti těžkým infekčním onemocněním se neustále hledá šetrnější způsob léčby. 

Vývoj terapie v Česku   
 
V této souvislosti nás může potěšit, že úspěch – jak se zdá – přichází z Česka! Odborníci z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové vyvinuli látku, která svým účinkem převyšuje dosud používaná antituberkulotika a dokáže si poradit i s rezistentními kmeny TBC, které jsou celosvětovým problémem. Vývoj léku je však nesmírně náročný a zdlouhavý. Pacienti ho budou mít k dispozici nejdříve za osm let.  
  
 
 
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/tbc-zustava-hrozbou-umi-byt-silnejsi-nez-lecba-20130905.html