Světový den tuberkulózy

Světový den tuberkulózy
Světový den tuberkulózy
Investujme do ukončení TBC – Zachraňme životy! To je tématem letošního Světového dne tuberkulózy, každoročně vyhlašovaného Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO.

Každým  rokem si 24. března připomínáme Světový den TBC.  Datum označuje den, kdy v roce 1882 Dr. Robert Koch oznámil, že objevil bakterii způsobující tuberkulózu, čímž otevřel cestu k diagnostice a léčbě této nemoci. I když je tomu již 140 let, i dnes je nutné, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických důsledcích TBC a zvýšili úsilí o ukončení celosvětové epidemie TBC. 

„Tuberkulóza je nemoc, která ohrožuje celé komunity lidské společnosti a to jak zdravotně, tak ekonomicky a sociálně. Byla to v neposlední řadě pandemie COVID-19, která jasně ukázala, že komunity musí být v centru aktivit  péče o veřejného zdraví. Začínáme tam, kde se tuberkulóza přenáší a léčí, to je  v komunitě.“ vysvětluje Dr. Saskia Kreibich, poradce pro holistické zdraví v organizaci DAHW.

TBC zůstává jednou z nejsmrtelnějších infekčních chorob na světě. Každý den zemře na tuberkulózu přes 4 100 lidí a téměř 28 000 lidí onemocní touto preventabilní a léčitelnou nemocí. Celosvětové úsilí v boji proti tuberkulóze zachránilo od roku 2000 odhadem 66 milionů životů. Pandemie COVID-19 však zničila roky pokroku dosaženého v boji proti této nemoci. V roce 2020 poprvé za více než deset let vzrostl počet úmrtí na tuberkulózu.