Setkání v Praze - Strašnicích

Setkání v Praze - Strašnicích
Setkání v Praze - Strašnicích
Přijměte naše srdečné pozvání na setkání přátel a sympatizantů díla Likvidace lepry v Praze - Strašnicích.

Setkání se bude konat 22.10. v 18:45hod. (po mši svaté)
v učebně kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10, 100 00.

Díky podpoře tisíců drobných dárců tato organizace již 27 let pomáhá lidem postiženým „biblickou“ nemocí – malomocenstvím, vředy buruli a TBC.Těšíme se na setkání s vámi při kterém vás seznámíme s reáliemi ze života lidí v Indii, Libérii a Kolumbii a novinkami  v činnosti LL.