Setkání při příležitosti založení LL

Setkání při příležitosti založení LL
Setkání při příležitosti založení LL
Ve středu 17. května se konala děkovná mše svatá v kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí při příležitosti.

Likvidace lepry byla založena před 25 lety. Na počátky tohoto díla zavzpomínala například paní Sybila Holá