Setkání přátel LL v arcibiskupském paláci

Setkání přátel LL v arcibiskupském paláci
Setkání přátel LL v arcibiskupském paláci
V sobotu 23. září se uskutečni setkání přátel LL při příležitosti oslavy 25. výročí založení LL.

Součástí setkání bylo prezentace činnosti LL, i prohlídka reprezentačních prostor paláce a slavení mše svatá v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta.

Brožura