Přejeme vám radostiplné Vánoce

Přejeme vám radostiplné Vánoce
Přejeme vám radostiplné Vánoce
O vánoční noci vyšla Boží Láska vstříc lidské bídě a prozářila betlémskou stáj radostí.

Kéž vy všichni, kteří svými dary také vycházíte vstříc lidské bídě, prožíváte ve svých domovech onu betlémskou radost.
Radostiplné Vánoce a hojnost Božího požehnání v novém roce,
Vám přeje tým LL.