Přejeme vám požehnaný nový rok!

Přejeme vám požehnaný nový rok!
Přejeme vám požehnaný nový rok!
Svatá rodina kéž vám všem vyprosí požehnání, aby vaše rodiny byly místy bezpečí a vzájemné lásky.