Přejeme vám požehnané Velikonoce

Přejeme vám požehnané Velikonoce
Přejeme vám požehnané Velikonoce
"On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti." (1Pt 2, 24).

Přejeme vám požehnané Velikonoce!

Ať Ježíšova vítězná smrt je lékem i na naše rány a jeho zmrtvýchvstání ať je nadějí a silou našeho života.
 
 
Požehnané Velikonoce Vám přeje tým LL,
P. Jan, Sr. Žofie, Marie a Luboš