Přejeme vám požehnané Velikonoce!

Přejeme vám požehnané Velikonoce!
Přejeme vám požehnané Velikonoce!
Velice děkujeme za podporu díla LL

"Ježíš vstal z mrtvých,
aby zrušil naši izolaci
a spojil nás v jedno.
S Ním nejsme nikdy sami."