Přejeme vám požehnané Vánoce

Přejeme vám požehnané Vánoce
Přejeme vám požehnané Vánoce
Velice děkujeme za podporu díla LL

Hleď k jeslím.
Okolnosti u nich byly dramatické. 
Avšak nescházela tam Boží přítomnost, která nám dává naději.
 
Boží blízkost a naději, nejen o Vánocích, Vám upřímně vyprošuje
tým LL