Požehnané Velikonoce!

Požehnané Velikonoce!
Požehnané Velikonoce!
Přejeme a v modlitbě vyprošujeme vám i vaším rodinám pokojné a požehnané Velikonoce!

Ať ukřižovaný a vzkříšený Pán i nás ujistí svou přítomností a řekne nám: "Nebojte se, já jsem to!"
Ať jeho blízkost naplní naše srdce i domovy svým pokojem, který v těchto dnech zvláště potřebujeme. P. Jan Balík a tým LL