Potvrzení pro daňové účely

Na začátku roku 2012 budeme rozesílat potvrzení o poskytnutém daru pro odpočet ze základu daně. Kdo budete toto potvrzení potřebovat, velmi Vás prosím, abyste to nahlásili v kanceláři: telefonicky, mailem nebo poštou.

Současně je třeba pamatovat, že potvrzení o poskytnutém nelze vydávat na libovolnou osobu, ale pouze na dárce. Zde však může být potřebné upřesnění, například:
Dar odcházi z účtu manželky, ale je to dar od obou manželů a potvrzení se vydá na jméno manžela.
Jedná-li se o dar od firmy, musí být uveden také v účetnictví firmy.
V účetnictví LL je veden každý dar jmenovitě a tak je zaůčtován.