Pomáhejme tam, kde problémy vznikají!

Pomáhejme tam, kde problémy vznikají!
Pomáhejme tam, kde problémy vznikají!
Dokážeme pomoci s pořízením nového ultrazvuku pro nemocnici česko-indickou nemocnici sv. Josefa v Bhialai Pahari?

Likvidace lepry stála u zrodu nemocnice sv. Josefa v indickém Bhilai Pahari. Tato nemocnice byla uvedena do plného provozu v roce 2006. Tehdy bylo cílem postarat se o místní farníky, kteří trpí malomocenstvím a tuberkulózou. Během let nemocnice dále rostla a mezi místními získala dobrý ohlas – jednalo se o místo, kde byli přijímáni chudí, kteří si nemohli dovolit nákladné vyšetření ve městě.
V současnosti se nemocnice vedle péče o malomocné a léčby TBC zaměřuje i na gynekoligcká vyšetření (jedná se o jedinou bezpečnou porodnici v okolí) a dále na léčbu malárie, horečky denge aj. 
 
Pater Vijay, který pokračuje v díle  P. George Mannarakama a pana Jiřího Holého, se na nás obrátil s prosbou o pomoc při nákupu nového ultrazvuku. Přístroj se používá např. ke gynekologickým vyšetřením, při léčbě TBC, vyšetření měkkých částí, prsou, aj.
 
Má se jednat o model Doppler Ultrasound Systém E-CUBE 7 včetně záložního zdroje (pro případ výpadku proudu). Součástí prosby o pomoc jsou  i náklady na zaškolení odborného pracovníka.    
 
Cena přístroje: 600 000 Kč