P. Jan Balík by jmenován novým prezidentem LL

P. Jan Balík by jmenován novým prezidentem LL
P. Jan Balík by jmenován novým prezidentem LL
Z rozhodnutí pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky byl od 1. července 2018 jmenován prezidentem LL P. Jan Balík.

 P. Stanislaw Góra bude nově působit ve farnosti Čakovice.