Otec Stanisław Góra byl jmenován prezidentem Likvidace lepry

Prvního srpna 2016 nahradil otec Stanisław Góra ve funkci prezidenta LL otce Vojtěcha Eliáše.

 
 
Milí bratři a sestry, naši milí příznivci a podporovatelé,
 
rád bych se vám představil jako nový prezident organizace Likvidace lepry. Velice si vážím tohoto požehnaného díla, které - jak víte - vzniklo již před 25 lety. Od té doby rozvíjí svou pomoc nejpotřebnějším v chudých a často zapomenutých místech světa. 
Dík patří „otci zakladateli“ panu Jiřímu Holému i „otci budovateli“ P. Vojtěchu Eliášovi, který se dílu Likvidace lepry věnoval od r. 2010, kdy bylo sdružení zastřešeno Arcibiskupstvím pražským. Především však upřímné díky patří vám všem, nezištným podporovatelům a dárcům.
 
Chtěl bych navázat na pokornou práci svých předchůdců, aby Boží milosrdenství v podobě opravdové pomoci proudilo tam, kde je ho potřeba. Do Indie, Kolumbie, či na africký kontinent.  Věřím, že tato daleká místa ponesete dál ve svých srdcích a společně tak pomůžeme zmenšovat nouzi a ulehčovat utrpení vzdálených bratrů a sester.
 
Přijměte moje upřímné poděkování za podporu díla Likvidace lepry.
 
Zdraví a žehná vám,
 
                                                                                                         Stanisław Góra,
                                                                          biskupský vikář pro diakonii a prezident Likvidace lepry
 
 
 
Více informací ZDE