Odpověď na předchozí anketní otázku

Správná odpověď na předchozí biblickou otázku: Náman.

Pán Ježíš zmiňuje  ze Sýrie, pohanského vojevůdce, jenž se na pokyn proroka uzdravil ponořením do vod Jordánu. Událost je zaznamenána v Druhé knize Královské 5, 1-14 a připomenuta v Lukášově evangeliu 4, 27.