Odpověď na předchozí anketní otázku

Správná odpověď na předchozí anketní otázku

„Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného malomocenství“ (13,1) - taková osoba měla být přivedena k:

Áronovi a jeho synům