Odpověď na předchozí anketní otázku

Správná odpověď v zadání naší ankety byla ta první. Apoštolem Petrem byl v chrámové bráně uzdraven člověk chromý!