Nové číslo Misionáře Malomocných!

Na prostřední dvoustraně naleznete velikou mapu míst, kde pomáhá LL-TB!

Dále se vracíme k návštěva misionáře Manfreda Göbela, setkání rady LL-TB aj.
Misionář Malomocných je dostupný i zde na webových stránkách.