Nové číslo Misionáře Malomocných

Tématem tohoto vydání je především uplynulý rok 2011...

Dále rovněž rozhovor s P. Reginaldem Fernandesem, postní kasička a Action Medeor, a jiné.
Misionář Malomocných je dostupný i zde na webových stránkách.