Mše svatá za dílo LL v Rajnochovicích

Mše svatá za dílo LL v Rajnochovicích
Mše svatá za dílo LL v Rajnochovicích
V neděli 9. října bude v 10:30 hod. sloužena mše svatá v Rajnochovicích v kostele Narození Panny Marie a svaté Anny.

Tuto mši svatou, kterou bude celebrovat generální vikář Arcidiecéze pražské a prezident LL, Mons. Jan Balík, bude živě přenášet TV NOE. Společně ji obětujeme za nemocné malomocenstvím, za všechny kdo se o ně starají a též za všechny dárce a příznivce LL.

Jedním z pilířů naší práce v České republice je osvěta a přednášky o činnosti díla Likvidace lepry. Proto Vás co nejsrdečněji zveme v sobotu 8. října do kostela svatého Jakuba v Krásně (Valašské Meziříčí). Zde se přede mší svatou v 16:30 hodin uskuteční krátká přednáška a prezentace díla Likvidace Lepry. Velmi rádi se s Vámi osobně setkáme.
Následují den v neděli se uskuteční přednáška o činnosti LL na faře v Rajnochovicích v 9:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni!