Milí přátelé

Milí přátelé
Milí přátelé
Snad jsme si už uvědomili, že situace, kterou prožíváme, není špatný vtip, ale realita.

Ale vnímáme už také, že se jedná o Boží výzvu?

Vždyť se nic neděje, aniž by o tom Bůh nevěděl. Z Písma svatého poznáváme, jak Hospodin vedl svůj lid: přesvědčoval, ujišťoval o své lásce, ale také napomínal a někdy provedl i očistnou zkouškou. Bůh na nás nezapomněl ani nyní, je s námi a pomáhá nám.
Děkuji vám za službu, kterou vykonáváte i přesto, že se vystavujete riziku nemoci.
 
Přeji vám odvahu využít čas, nevystavovat se jen stresujícím informacím z obrazovek, ale otevřít Písmo a setkávat se v modlitbě s Bohem. On jediný je ten, ve kterého máme skládat důvěru, že nás zachrání.
 
Ochranu před vším zlem i před virem vyprošuje
 
Mons. Jan Balík
generální vikář přažské arcidiecéze
prezident LL