Kanonizace Matky Terezy

V neděli 4.9. 2016 byla blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty připočtena do seznamu svatých. Její kanonizaci papež František pojal jako vrcholný moment Svatého roku milosrdenství.

Již několik dní předcházejících vlastní kanonizaci bylo možno ve „věčném městě“ potkávat neobvyklé množství návštěvníků z Indie a samozřejmě i nepřehlédnutelných sester Řádu Misionářek lásky. S nadcházejícím sobotním večerem se pak v nejbližším okolí Svatopetrské baziliky ukládaly k nočnímu odpočinku stovky poutníků nejen z rodné země budoucí světice - Albánie, ale i z Indie a jiných zemí světa. Jejich provizorní lůžka tvořily především karimatky, deky a papírové kartony. Všechny spojovala touha být mezi prvními, kteří ráno zaplní Svatopetrské náměstí v Římě. V neděli pak při slavnostní mši svaté, spolu s papežem Františkem, poutníci z celého světa oslavili v nemilosrdném žáru římského slunce připočtení blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty do seznamu svatých.

Nemalou část účastníků kanonizace tvořili dobrovolníci z řad různých pomáhajících organizací z celého světa, kteří mají od této chvíle svoji svatou patronku. Při slavnostní homilii pronesl papež František také tato slova: "Matka Tereza byla v celém svém životě velkodušnou rozdavatelkou božského milosrdenství, dávala se všem k dispozici přijímáním a obranou lidského života, jak nenarozeného, tak toho opuštěného a odepsaného. Zasazovala se o obranu života tím, že nepřetržitě hlásala: „nenarozený je ten nejslabší, nejmenší a nejubožejší“. Skláněla se ke zdrceným lidem, ponechaným, aby umírali na zemi u cesty, a rozpoznávala v nich důstojnost, kterou jim dal Bůh; dala slyšet svůj hlas mocným země, aby uznali svoji vinu za zločiny – za zločiny – bídy, kterou stvořili.“
 
Kanonizací Matky Terezy tak i organizace Likvidace lepry získala dalšího svatého patrona.
Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu, děkujeme vám, že s vaší podporou může organizace Likvidace lepry přinášet konkrétní pomoc a ulehčení „zapomenutým“ v Indii, v Africe i Latinské Americe.  Boží milosrdenství tak nezůstává jen krásnou ideou, nýbrž je konkrétním skutkem lásky.