Jak moc nás v současnosti ohrožují infekční nemoci lepra, tuberkulóza a nově také ebola?

Infekční onemocnění se v minulosti stávalo pro obyvatele některých částí světa katastrofou. Nejznámějšími příklady takových chorob jsou morové epidemie v Evropě a Severní Americe, kde kromě moru řádila i epidemie neštovic a spalniček. V důsledku těchto onemocnění zemřeli desítky milionů lidí.

Jedna z nejznámějších epidemií v Evropě, na počátku 20. století (1918 – 1919), tzv. pandemie španělské chřipky, si údajně vyžádala na 21. milionů lidských životů.
Hrozby těchto nebo podobných onemocnění odstranil objev antibiotik, která pomohla výrazně omezit i malomocenství, vyskytující se zejména v severní Africe, jihovýchodní Asii, Jižní Americe, ale např. i ve Španělsku a Rumunsku (i když velmi omezeně) a dokonce i v Irsku (pacientem cizinec). Poslední jmenované výjimky však nemohou populaci v Evropě nijak epidemicky ohrozit.

Zatímco malomocenstvím nebyla Evropa výrazně zasažena (výjimkou je snad období středověku), obávané souchotiny – tzn. tuberkulóza (TBC) – si v důsledku špatných životních podmínek během 19. a 20. století vyžádaly značné oběti. Zavedené očkování výrazně omezilo výskyt TBC, přesto v současnosti každoročně umírá na TBC 1,7 milionu lidí. V Česku to bylo loni 609 osob, pětina z nich byla cizinci.
 
Závěr 20. století (80. a 90. léta) byl ve znamení zvýšeného výskytu TBC ve světě, a to v souvislosti s neustále narůstajícím počtem osob infikovaných HIV, jenž má zhoršený imunitní systém, a tudíž se mohou snadněji nakazit. Dalším problémem je výskyt nových rezistentních (odolných) tuberkulózních kmenů, které nelze vyléčit obvyklými léky. Odhaduje se, že tuto novou formu TBC má ve světě přes tři sta tisíc lidí. V nedávné době tato ještě neznámá povaha onemocnění TBC se v Evropě už vyskytuje u každého sedmého pacienta. Přizpůsobivost virů a jejich schopnost odolávat léčbě se může stát problémem, a to nejen u uvedeného onemocnění. V roce 2012 TBC v Česku podlehlo 22 lidí.
 
Aktuální hrozbou se ukazuje onemocnění ebolou, jenž je virové onemocnění způsobující vysokou horečku a krvácení. Zatím nebyl nalezen bezpečný způsob léčby, proto je úmrtnost na nákazu velmi vysoká.  Odhaduje se, že začátkem listopadu, pokud se nepřijmou účinná opatření, by počet nakažených v západní Africe mohl dosáhnout až 20 000 osob. Epidemie smrtícího viru si zatím vyžádala téměř 3 000 obětí. Onemocnění se vyskytuje v Guinei, Sieře Leone, nejvíce je pak zasažena Libérie. Postupně se šíří do Nigérie a Senegalu. Mezi nakaženými je přes 300 lékařů, přičemž nejméně 151 z nich nákaze podlehlo.
 
 
Více o rezistentní TBC může nalézt ZDE