Hra pro děti: Malý misionář

Hra pro děti: Malý misionář
Hra pro děti: Malý misionář
Vážení přátelé, rodiče, dobrodinci! Rodinné prostředí je výhradním místem v němž se děti učí postupně objevovat nejdůležitější životní hodnoty.

Obracíme se na Vás proto s prosbou, abyste podpořili u svých dětí mísijní dílo-projekt zvaný: Malý misionář.
Projekt má v dětech probouzet zájem o potřeby dětí a rodičů v zemích, jejichž životní podmínky jsou složité a těžké.
Cílem tohoto díla je především pomoci potřebným, ale také utvářet charakter dětí tak, aby svět budoucnosti nepostrádal citlivá srdce.

 
 

Základní informace:

1. Hra je určena pro děti (a jejich rodiče) ve věku od 5 - 9 let.

2. Po přihlášení se do hry (telefonicky, emailem, poštou) obdrží hráč hrací plán, dopis pro malého misionáře a obálku pro sponzora (rodič).

3. Doporučený příspěvek za hru je 200 Kč.

4. Sponzor (rodič) malého misionáře celou hrou provází. 

5. Cílem hry je získání certifikátu malého misionáře.

6. Je-li v rodině více dětí, příspěvek za hru se hradí pouze jednou.

 

Hra pro děti obsahuje několik úloh. Po splnění jednotlivé úlohy se vylepí příslušná samolepka na určené místo herního plánu. Hra pro děti Staň se misionářem tedy obsahuje:
zadání úloh, herní plán a samolepky.
 
Každé dítě od nás dostane dopis s úlohami a herní plán, samolepky obdrží rodiče. Po splnění úlohy rodiče (nebo jiná osoba, která hru pro děti objednala, např. babička) předají svému malému hráči samolepku k jejímu vylepení do herního plánu. Úloh je celkem osm, nejsou nijak složité. Některé se mohou splnit v krátkém časovém rozmezí, jiné se plní postupně, i několik dní, nejvýše však jeden týden. Splněním posledního úkolu se nám dostane informace, že uvedená dívka/chlapec mohou být oceněny zasláním jmenovacího dekretu „MALÝ MISIONÁŘ“.     

Přejeme hodně úspěchů a těšíme se na dobrý výsledek!    

 

Pro přihlášení do hry použijte některý z našich kontaktů ZDE